Svätá omša (krypta katedrály) - sv. Václav


29.10.2018 - 17:00
Slávnosť sv. Václava, Patróna Čiech a Moravy. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. 

Hlavným celebrantom bude...

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).