Svätá omša - Dar dať a Dar prijať (krypta katedrály)


08.12.2019 - 17:00
Druhá nedeľa v adventnom období. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Nezabudnite... Dar dať a Dar prijať (sv. Mikuláš). Každý účastník na sv. omši dnes o 17:00 prinesie malý zabalený darček, ktorý v závere omše deti odovzdajú niekomu z prítomných veriacich. A potom príde aj sv. Mikuláš.

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).