Svätá omša (krypta katedrály)


14.06.2020 - 17:00
Jedenásta nedeľa v cezročnom období. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).

PRÍSŤ S RÚŠKOM JE POVINNÉ !
 

NAHLÁSENIE SA JE POVINNÉ ! 691 928 309 alebo radimsynek@tiscali.cz