Svätá omša - 1. sv. prijímanie (krypta katedrály)


22.11.2020 - 17:00
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, nedeľa Krista Kráľa. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Pri sv. omši prijmú Ivan Gomes, Dominik Jendrisek a Janko Vandenabeele po prvý krát Sviatosť oltárnu.

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).

PRÍSŤ S RÚŠKOM JE POVINNÉ !
 

NAHLÁSENIE SA VOPRED NIE JE POTREBNÉ !