Svätá omša (krypta katedrály) - Covid certifikát


23.01.2022 - 17:00
Na základe nariadenia vlády a vyjadrenia predstaviteľov biskupstva sa sv. omše môžu zúčastniť len tie osoby, ktoré:
absolvovali dve očkovania a majú Covid certifikát
alebo ktoré
chorobu prekonali a majú o tom potvrdenie
 
Na deti do 12 rokov sa toto nariadenie nevzťahuje.
 
Pri vstupe je povinné skenovať kód (Covid-Check). Nosenie rúška a odstup v kostole zostáva naďalej v platnosti.
 
Nezaočkovaní vstup na sv. omšu nemajú povolený. Biskupstvo ponúka sv. omše, ktorých sa nezaočkovaní môžu zúčastniť, po predchádzajúcom nahlásení sa: https://cathol.lu/article9632
 
Toto nariadenie platí do 28. februára 2022.


Tretia nedeľa v cezročnom období. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).

PRÍSŤ S RÚŠKOM JE POVINNÉ !
 

NAHLÁSENIE SA VOPRED NIE JE POTREBNÉ !