Stretnutie komunity


08.10.2023 - 18:00
Slováci a Česi, ktorí žijú v Luxembursku, sa pravidelne stretajú každú druhú nedeľu v Poarsall (krypta katedrály) o 18:00, aby si vzájomne vymenili svoje skúsenosti, vytvorili nové priateľstvá a pripravili programy pre obohatenie ich života. Noví záujemci sú srdečne vítaní.
 
Miesto stretnutia: Poarsall (krypta katedrály), Notre-Dame Cathédrale, Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
 
Kontakt: SCM Luxembourg