Svätá omša (krypta katedrály)


06.10.2024 - 17:00
Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).