Dobrá novina u vás doma


15.12.2019 - 10:00
Naše spoločenstvo sa aj tento rok zapojí do Dobrej noviny. Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia slovenských detí spojená so zbierkou na rozvojové projekty v afrických krajinách. Témou jubilejného 25. ročníka Dobrej noviny je - Buďme požehnaní(m). Touto akciou pomáhame našim deťom radostne prežívať očakávanie Ježišovho narodenia a tiež budovať solidaritu s chudobnými a trpiacimi deťmi. Viac informácií - www.dobranovina.sk

Slovenské deti v Luxembursku budú chodiť koledovať v nedeľu 15.12.2019, v čase medzi 10-12. hod. Rodiny, ktoré majú záujem, aby ich koledníci prišli navštíviť, kontaktujte, prosíme, Zuzku Šatkovú, mail - zuzanasat@gmail.com