Katechéza pre deti (krypta katedrály) ZRUŠENÉ


29.03.2020 - 17:10
Počas svätej omše majú deti do 7 rokov osobitnú katechézu. Pozývame rodičov, aby priviedli svoje deti na omšu a tak im pomohli rásť v systematickom poznávaní učenia o láske k Bohu a blížnemu.

Adresa: Poarsall (krypta katedrály), Notre-Dame Cathédrale, Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Notre-Dame Cathédrale).