Koledníci prišli... Dobrá novina (krypta katedrály)


15.12.2019 - 18:00
Pre spoločenstvo našej misie bude koledovanie detí spojené so zbierkou na Dobrú novinu, 15.12.2019, o 18. hod, po sv. omši (v krypte katedrály). Tešíme sa na Vás.
 
Viac informácií - www.dobranovina.sk

Adresa kostola: Notre-Dame Cathédrale, Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Notre-Dame Cathédrale).