Koledníci prišli... Dobrá novina


16.12.2018 - 10:00
S radosťou Vám oznamujeme, že naše spoločenstvo sa tento rok po prvý krát zapojí do Dobrej noviny. Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí spojená so zbierkou na rozvojové projekty v afrických krajinách. Viac informácií - www.dobranovina.sk. Touto akciou pomáhame našim deťom hlbšie prežiť narodenie Pána Ježiša a budovať solidaritu s chudobnými.  
 
Slovenské deti v Luxembursku budú chodiť koledovať v nedeľu 16.12.2018, v čase medzi 10-12. hod. Rodiny, ktoré majú záujem, aby ich prišli koledníci navštíviť, kontaktujte, prosíme, Zuzku Šatkovú, mail - zuzanasat@gmail.com.