Plán podujatí SCM Luxembourg na rok 2017

 

Január 2017

   Trojkráľové svätenie domov a bytov   
   Príprava a schválenie rozpočtu SCM Luxembourg na rok 2017

Február 2017

   05.02.2017 – Dvadsiate výročie kňazstva správcu misie
 

Marec 2017

   05.03.2017 – Omša z príležitosti Dňa detských misií
   12.03.2017 – Krížová cesta v prírode + sv. omša
   25.03.2017 – Duchovná obnova

Apríl 2017

   01.04.2017 – Vyrábanie veľkonočných ozdôb 

Máj 2017

   14.05.2017 – Vystúpenie vokálnej skupiny VOX z Trenčína
   21.05.2017 – Procesia z príležitosti Muttergottesoktave
   28.05.2017 – Prvé sväté prijímanie
   

Jún 2017

   03-04.06.2017 – Víkendová stanovačka
   16-18.06.2017 – Stretnutie rodín z Luxemburska a Belgicka vo Farnieres
   18.06.2017 – Dvanáste stretnutie Slovákov a Čechov z Luxemburska a Belgicka vo Farnieres

Júl 2017

   02.07.2017 – Svätá omša ku oslave sv. Cyrila a Metoda
   23.07.2017 – Túlavé biciglo
 

September 2017

   16.09.2017 – Svätá omša ku oslave Sedembolestnej na pútnickom mieste v Banneux (Belgicko)
   23.09.2017 – Svatováclavské opékání
   24.09.2017 – Svätá omša ku oslave sv. Václava

Október 2017

   22.10.2017 – Dvanáste výročie SCM v Luxembursku
  

November 2017

   19.11.2017 – Predstavenie kandidátov do Farskej rady na cirkevný rok 2018
   00.11.2017 – Duchovná obnova
 

December 2017

   02.12.2017 – Vyrábanie adventných a vianočných ozdôb 
   03.12.2017 – Dar dať a Dar prijať (sv. Mikuláš)
   03.12.2017 – Voľby do Farskej rady na cirkevný rok 2018
   00.12.2017 – Nácvik vianočných piesní a kolied pre deti a mládež
   10.12.2017 – Vianoce predo dvermi (kolednícke vystúpenie detí)
 

Ďakujeme za Vaše vyjadrenie alebo návrhy ku podujatiam v tomto roku.  
 
Farská rada
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku