Plán podujatí SCM Luxembourg na rok 2018

 

Január 2018

   Trojkráľové svätenie domov a bytov   
   Príprava a schválenie rozpočtu SCM Luxembourg na rok 2018

Február 2018

   04.02.2018 – Svätá omša z príležitosti Dňa detských misií
   24.02.2018 – Koncert chvál Dominiky Gurbaľovej
 

Marec 2018

   10.03.2018 – Vyrábanie veľkonočných ozdôb
   11.03.2018 – Krížová cesta v prírode + svätá omša
   17.03.2018 – Duchovná obnova

Máj 2018

   06.05.2018 – Procesia z príležitosti Muttergottesoktave
   13.05.2018 – Prvé sväté prijímanie
   

Jún 2018

   02-03.06.2018 – Víkendová stanovačka
   15.-17.06.2018 – Stretnutie rodín z Luxemburska a Belgicka vo Farnieres
   17.06.2018 – Trináste stretnutie Slovákov a Čechov z Luxemburska a Belgicka vo Farnieres

Júl 2018

   01.07.2018 – Svätá omša ku oslave sv. Cyrila a Metoda
   01.-31.07.2018 – Fotky kostolov / letná fotosúťaž
 

August 2018

   01.-31.08.2018 – Fotky kostolov / letná fotosúťaž
   18.08.2018 – Túlavé biciglo

September 2018

   01.-23.09.2018 – Fotky kostolov / letná fotosúťaž
   15.09.2018 – Svätá omša ku oslave Sedembolestnej na pútnickom mieste v Banneux (Belgicko)
   29.09.2018 – Svatováclavské opékání
   30.09.2018 – Svätá omša ku oslave sv. Václava

Október 2018

   21.10.2018 – Trináste výročie SCM v Luxembursku
  

November 2018

   18.11.2018 – Predstavenie kandidátov do Farskej rady na cirkevný rok 2019
 

December 2018

   01.12.2018 – Vyrábanie adventných a vianočných ozdôb 
   02.12.2018 – Voľby do Farskej rady na cirkevný rok 2019
   09.12.2018 – Dar dať a Dar prijať (sv. Mikuláš)
   15.12.2018 – Nácvik vianočných piesní a kolied pre deti a mládež
   16.12.2018 – Vianoce predo dvermi (kolednícke vystúpenie detí)
 

Ďakujeme za Vaše vyjadrenie alebo návrhy ku podujatiam v tomto roku.  
 
Farská rada
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku