Plán podujatí SCM Luxembourg na rok 2023

 

Január 2023

   Trojkráľové svätenie domov a bytov   
   Príprava a schválenie rozpočtu SCM Luxembourg na rok 2023

Február 2023

   05.02.2023 – Svätá omša z príležitosti Dňa detských misií
 

Marec 2023

   19.03.2023 – Krížová cesta v prírode + svätá omša (resp. 26.03.)

Apríl 2023

   01.04.2023 – Vyrábanie veľkonočných ozdôb

Máj 2023

   06.05.2023 – Cyklopúť
   14.05.2023 – Procesia z príležitosti Muttergottesoktave
   21.05.2023 – 1. sv. prijímanie
   

Jún 2023

   10.-11.06.2023 – Víkendová stanovačka
   16.-18.06.2023 – Stretnutie rodín z Luxemburska a Belgicka vo Farnieres
   18.06.2023 – Šestnáste stretnutie Slovákov a Čechov z Luxemburska a Belgicka vo Farnieres

   25.06.2023 – Svätá omša ku oslave sv. Cyrila a Metoda

Júl 2023

   03.-31.07.2023 – Fotky svätcov a svätíc / letná fotosúťaž
 

August 2023

   01.-31.08.2023 – Fotky svätcov a svätíc / letná fotosúťaž

September 2023

   01.-10.09.2023 – Fotky svätcov a svätíc / letná fotosúťaž
   09.09.2023 – Túlavé biciglo
   16.09.2023 – Svätá omša ku oslave Sedembolestnej na pútnickom mieste v Banneux
   30.09.2023 – Svatováclavské opékání + 
Posezení u ohňe s kytarou

Október 2023

   01.10.2023 – Svätá omša ku oslave sv. Václava
   22.10.2023 – Osemnáste výročie SCM v Luxembursku
  

November 2023


 

December 2023

   03.12.2023 – Dar dať a Dar prijať (sv. Mikuláš)
   17.12.2023 – Dobrá novina (kolednícke vystúpenie detí spojené so zbierkou)
 

Ďakujeme za Vaše vyjadrenie alebo návrhy ku podujatiam v tomto roku.  
 
Farská rada
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku