Svätá omša - 1. sv. prijímanie (krypta katedrály)


02.06.2019 - 17:00
Siedma nedeľa vo veľkonočnom období. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Pri sv. omši prijmú Jakub Šatka, Dávid Baláž a Sofia Kotlárová po prvý krát Sviatosť oltárnu.

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).