Svätá omša z príležitosti 18. výročia SCM


26.11.2023 - 17:00
Nedeľa Krista Kráľa. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Naša misia si pripomenie jej založenie pred 18. rokmi (2005).

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).