Svätá omša z príležitosti 19. výročia SCM (krypta katedrály)


20.10.2024 - 17:00
Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.

Naša misia si pripomenie jej založenie pred 19. rokmi (2005).

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).