SCM Luxembourg
SCM Luxembourg
15, Quartiere de l'église, L-4443 Belvaux
Tel.: +352 661 919 818
lubomir.fabcin@internet.lu www.SCMLuxembourg.lu

Svätá omša (krypta katedrály) - sv. Cyril a Metod


27.06.2021 - 17:00
Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.
 
Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).

PRÍSŤ S RÚŠKOM JE POVINNÉ !
 

NAHLÁSENIE SA VOPRED NIE JE POTREBNÉ !