Nástenka

(po uplynutí 3 mesiacov bude Váš príspevok automaticky odstránený


Každodenný život prináša so sebou rôzne potreby, osobitne, keď žijeme v zahraničí. Nástenka má slúžit pre zverejnenie Vašej ponuky, návrhu alebo požiadavky. Plochu na zverejnenie oznamu môže využiť každý. Administrátor stránky si vyhradzuje právo odstrániť nevhodný obsah.

How help