Springprozession / Echternach

Springprozession sa každoročne účastní aj veľkovojvoda Guillaume s manželkou Stéphanie. 


Springprozession sa koná každoročne v utorok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého a končí pri hrobe sv. Willibrorda v Echternachu