Krížová cesta v prírode + sv. omša ZRUŠENÉ


17.03.2024 - 14:00
Pre nepriaznivé počasie zrušené!

Milé deti, milí rodičia, pôstne obdobie máme prežívať tak, aby sme sa stali lepšími a pripravili sa na Veľkú noc.


Krížová cesta nám rozpráva príbeh, ktorý sa skutočne stal v Jeruzaleme. Pripomína nám utrpenie, ktoré znášal Pán Ježiš z lásky k nám.

Príďte sa s nami pomodliť krížovú cestu v prírode a spoznať, ako Pán Ježiš prežíval posledné chvíle svojho života tu na zemi.

Stretneme sa v nedeľu, 17. marca o 14:00, lokalita St. Schetzel.
 
Info k parkingu: Krížová cesta sa uskutoční na mieste zvanom St. Schetzel, kde v stredoveku prebýval pustovník tohto mena. Parkovisko, kde sa stretneme, sa nachádza na ceste spájajúcej Stafelter a Eisenborn. Do navigácie je najlepšie zadať "Stafelter-Niederanven" a odtiaľ ísť cca. 200 metrov ďalej autom smerom na Eisenborn/La Rochette. Parkovisko je napravo, označené šipkou Schetzel. Do navigácie nezadávať St. Schetzel, lebo vás to pošle na iné parkovisko, z inej strany lesa.

Link parkovanie: https://en.mapy.cz/s/dapefodoma
Link parkovanie: https://goo.gl/maps/TxprS9ro5sCJNNit9

Krížová cesta bude zakončená sv. omšou v prírode.

V prípade nepriaznivého počasia sa krížová cesta bude konať v ten istý deň v krypte katedrály, 17. marca o 16:15. Po nej bude sv. omša.
 
Kontakt: Jozef ČUBOŇ