Linky


EURÓPSKE INŠTITÚCIE

Európska komisia * Slovenský komisár Európskej komisie * Český komisár Európskej komisie * Európsky parlament * Slovenskí poslanci v Európskom parlamente * Českí poslanci v Európskom parlamente * Committee of the Regions


NÁRODNÉ INŠTITÚCIE

Stále zastúpenie SR pri EÚ * Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belgicku a Luxembursku
Stálé zastoupení ČR při EU * Velvyslanectví České republiky v Belgii a Lucemburku


SLOVENSKÉ MISIE V EURÓPE

Slovenská katolícka misia v Bruseli * Slovenská katolícka misia v Luxemburgu * Slovenská katolícka misia v Paríži * Slovenská katolícka misia v Londýne * Slovenská katolícka misia v Dubline * Slovenská katolícka misia v Ríme * Slovenská katolícka misia v Kolíne nad Rýnom * Slovenská katolícka misia v Mannheime * Slovenská katolícka misia v Mníchove * Slovenská katolícka misia vo Frankfurte * Slovenská katolícka misia v Prahe * Slovenská katolícka misia v Zurichu


RELIGIO

Katechizmus katolíckej cirkvi * Katechizmus katolické církve * Dokumenty katolíckej cirkvi * Modlitba.sk * Modlitba.cz * Slovo medzi nami * Milujte se! * Abeceda víry na internetu * Slovo * Dielňa Archanjela Rafaela   


MEDIÁLNE SPRÁVY

Katolícke noviny * Katolický týdeník * Tlačová kancelária KBS * Tlačová kancelária ČBK * Rádio Lumen * Radio Proglas * RadioVaticana.sk * RadioVaticana.czTV Lux * TV Noe * Christ-net.sk * Christ-net.cz   
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku