Pastoračná stáž pre kňaza

Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku ponúka 2–týždňový pobyt pre kňaza zo Slovenska. Cieľom pobytu je zoznámenie sa s fungovaním misie – farnosti – v zahraničí ako aj životom miestnej luxemburskej cirkvi.
 
Počas stáže bude zabezpečené pre kňaza ubytovanie a strava. Dobrá znalosť nemeckého jazyka je podmienkou pobytu.
 
Termín stáže bude stanovený na základe dohody so správcom misie v Luxembursku.
 
Kontakt: SCM Luxembourg


Knazi
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku