Kontakt

Home11
Poštový kontakt:


SCM Luxembourg
Uëwwent der Kirich 12
L-9772 Troine
LUXEMBOURG 

Home22Tel.: +352 661 919 818
 
Home33E-mail: scm.luxembourg@gmail.com

Web: www.SCMLuxembourg.lu

Správcom SCM Luxembourg je dp. Ľubomír Fabčin
Narodený:  19.10.1967 v Trenčíne   Vysvätený:  11.02.1997 v Jeruzaleme
 
-------
 
Všetky aktivity misie je možné uskutočniť iba vďaka finančnému príspevku členov komunity. 
 
PeniazeNázov účtu: SCM Luxembourg
IBAN: LU59 0019 4055 0625 5000
BIC: BCEELULL 
Banka: Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
(pre jednorázové dary alebo trvalé mesačné platobné príkazy) 
 
Ďakujeme za Vašu podporu pre fungovanie a rozvoj aktivít v Luxembursku. 

Farská rada
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku