Farská rada SCM Luxembourg

Podľa Kódexu kánonického práva je farská rada poradný orgán, ktorému predsedá správca misie a v ktorom veriaci poskytujú svoju pomoc pri pastoračnej činnosti. Farská rada sa pravidelne stretá na svojich zasadnutiach a pripravuje realizáciu všetkých podujatí misie.

Členovia Farskej rady SCM Luxembourg:

Ľubomír Fabčin, správca misie
E-mail: scm.luxembourg@gmail.com

Baláž Peter
E-mail: peter.balaz@internet.lu 

Čuboň Jozef
E-mail: jozef_cubon@yahoo.com 

Húšťava Juraj
E-mail: hustava@seznam.cz

Synek Radim
E-mail: radimsynek@tiscali.cz 

Šatková Zuzana
E-mail: zuzanasat@gmail.com

Tussis-Kabylová Hana
E-mail: hana.tussis@gmail.com 


Funkčné obdobie Farskej rady SCM Luxembourg je do 30.11.2024.
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku