Životopisy svätých

Mnohí veriaci ľudia – kresťania – žili životom, ktorý si zaslúži obdiv. Uverili posolstvu Ježiša Krista a snažili sa ho naplniť vo svojom živote. Niektorých z nich vyhlásila Cirkev za svätých, to znamená, že sú oslávení s Ježišom Kristom v nebi. Proces svätorečenia býva náročný a zdĺhavý. To kvôli tomu, aby sa vyvrátila akákoľvek pochybnosť. K svätorečeniu je spravidla potrebný zázrak, ktorý sa stal na príhovor konkrétneho človeka, ktorý má byť vyhlásený za svätého. Predstupne k svätorečeniu sú vyhlásenie za Božieho služobníka, za ctihodného, potom blahorečenie (vyhlásenie za blahoslaveného) a nakoniec svätorečenie. Treba ešte podotknúť, že poklona patrí jedine Bohu. V žiadnom prípade sa nesmieme klaňať niekomu inému, svätých nevynímajúc. Blahoslavených a svätých máme v úcte, ale im naša poklona nepatrí.
 
Zoznam svätých na TEJTO STRÁNKE je iba zlomkom celého zoznamu svätých, ktorý zahŕňa okolo 15 000 ľudí. Samozrejme, veríme, že v nebi je tých svätých oveľa viac, o mnohých nevieme. Všetkým návštevníkom tejto stránky prajeme, aby sa do tohto zoznamu raz dostali. 

Svati3
 
SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku