Misijní klubko

S radostí vám oznamujeme, že v naší farnosti SCM Luxembourg
se s dětmi zapojíme do Papežských misijních děl dětí a budeme tak pomáhat chudým dětem.

Mission-kinder
 
Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak?

Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.
 
Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.
 
Do našeho farního Misijního klubka se mohou přihlásit děti do patnácti let
na adrese sarkahustavova@seznam.cz
 
Prosíme o přihlášení dětí do konce prázdnin, abychom mohli zajistit potřebné množství materiálu pro fungování misijního klubka.
 
Členstvím v Klubku děti přislíbí:
  • Každý den se pomodlit Zdrávas Maria za misie.
  • Každý týden ušetřit finanční částku v hodnotě jednoho bonbónku, který si odřeknou = Misijní bonbónek
Děti si střádají do své misijní pokladničky (kterou si vyrobíme) peníze za bonbónek, který si 1x týdně odřeknou. Tento nastřádaný „poklad“ pak pošleme na účet PMD, odkud bude odeslán do misijních zemí a pomůže chudým dětem. Někteří střádají bonbónek například každý pátek večer, jiní před nedělním obědem. Ukazují tím, že chtějí nejdříve vzpomenout na hladovějící děti a teprve potom se sami najedí.
  • Budeme i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, např. časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa.
  • Zapojíme se do pravidelných misijních akcí (např. misijní koláč, růženec, křížová cesta...)
  • Spolehlivě pomůžeme chudým kamarádům na misiích!
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)
PMDD je oficiální organizací katolické církve. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí. Dnes je přítomno v cca 130 zemích světa, jsou do něho aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí. Finanční podporou přes 3 500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe posílá PMDD z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další.
 
Hymna papežského misijního díla dětí TU.
 
Linky na Papežská misijní díla:
 
Missio.cz
 
Misijnediela.sk
 
Cathol.lu