Biskup Mikuláš (krypta katedrály)


08.12.2019 - 18:00
V neděli 8.12. nás během mše svaté přijde navštívit svatý Mikuláš.

Také letos se o svátku sv. Mikuláše zapojme do misijní sbírky, vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc.

Tentokrát podpoříme 900 jihosúdánských dětí vysídlených z Mukaya County, ve farnosti Lainy v diecézi Yei.

Jižní Súdán se stále potýká s následky krvavé války, která v roce 2011 vedla k jeho nezávislosti. Je tak zatím nejmladším státem světa a zároveň patří i k těm nejméně rozvinutým a bezpečným. Kromě  ozbrojených konfliktů situaci v zemi zhoršují také časté přírodní katastrofy – v roce 2017 zemi kvůli velkému suchu zasáhl hladomor. Od vyhlášení nezávislosti zahynuly desítky tisíc lidí a přibližně každý třetí člověk musel opustit svůj domov. Stovky tisíc obyvatel nemají přístup k základním potřebám, jako je jídlo, voda a zdravotní péče.

Díky podpoře Papežských misijních děl bude mít 900 dětí během vyučování zajištěna dvě jídla denně a animační materiály. Misijní animace jsou nezbytné, protože přispívají k překonání válečných traumat a pochopení toho, jak důležitý je mír a stabilita. Děti jsou informovány, že se za ně modlí a podporují je děti z jiných částí světa. 

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme! Tato aktivita probíhá během adventu, motivuje k modlitební a finanční pomoci dětem z misijních oblastí. Děti mohou přinést penízky, které  našetřily do pokladniček pro chudého kamaráda. Prosím tedy vás, rodiče, zkuste dětem připomenout, aby už nyní, před začátkem adventní doby nezapomínali na denní modlibu Zdrávas Maria a našetřily nějaké penízky pro chudobné děti. Přispějme společně k tomu, ať se jejich slavení vánoc alespoň přiblíží tomu našemu! 

Za jejich dobré srdíčko je sv. Mikuláš pochválí a odmění balíčkem.

Svatý Mikuláš rád obdaruje i všechny ostatní přítomné děti, proto prosíme o přihlášení do 2.12.2019 na adrese: sarkahustavova@seznam.cz

Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 

LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).