Mission Slovaque et Tchèque - SCM Luxembourg

SCM Luxembourg začala svoje pôsobenie v septembri 2005.

SCM logo 2Na základe poverenia miestnym arcibiskupom vykonáva pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov, Čechov a Moravákov, ktorí žijú a pracujú v celom Luxembursku.

Pastoračná práca v tejto krajine, známej aj európskymi inštitúciami a bankami, má svoje špecifiká a okrem duchovnej starostlivosti rozvíja SCM Luxembourg svoju aktivitu aj v oblasti sociálnych, kultúrnych a spoločenských potrieb.

Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku chce nadviazať na dlhoročnú tradíciu katolíckych misií v iných krajinách Európy, ktoré sa v duchu kresťanskej viery a potrieb Slovákov, Čechov a Moravákov, žijúcich v zahraničí, stáli ich druhým domovom alebo i útočiskom v rôznych životných potrebách.

Spoločenské a politické dianie v Európe potrebuje pevného ducha, aby sa nestalo iba ľudským úsilím o rozvoj, ale malo svoje miesto aj v kontexte viery ľudí. Viera veľakrát dávala silu osobnému životu, ale taktiež pretvárala podobu dejín národov. Túto skúsenosť našich ako aj iných národov Európy si naša komunita chce neustále pripomínať známou ikonou Kristus Nádej Európy, ktorá má slúžiť ako memento aj pre súčasných obyvateľov nášho kontinentu.

Všetky podujatia a aktivity našej misie sú otvorené pre každého Slováka, Čecha alebo Moraváka, bez ohľadu na vek, pôvod alebo náboženské vyznanie.

Budeme veľmi potešení, ak Vás môžeme privítať na našich podujatiach a byť Vám napomocní pri rozvíjaní duchovného, spoločenského a kultúrneho života v zahraničí. Našu komunitu tvorí niekoľko desiatok Slovákov, Čechov a Moravákov, ktorí počas svojho pobytu majú záujem o ponúkané podujatia a sami sa snažia o ich prípravu a zorganizovanie. Aj Váš prínos do spoločenstva si chceme vysoko vážiť.

Ľubomír Fabčin, správca misie
 

SCM Luxembourg – Mission Slovaque et Tchèque v Luxembursku